ผลงานการออกแบบโลโก้รายการโทรทัศน์ (สารคดีท่องเที่ยว) เพื่อใช้ประกอบโปรเจ็กท์การเขียนบทรายการสารคดีท่องเที่ยว “อินทริป อินไทย” (IN TRIP IN THAI) ในวิชา “การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น” (MCS2461) ภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(2557)

โดยได้คอนเซปท์จากการใช้ Typography ภาษาไทยมาจัดวางและการใช้สีแบบเดียวกับธงชาติไทย โดยต้องการสื่อถึงความเป็นไทยที่ผสมผสานความทันสมัย มีการวางแนวตัวอักษรจากสูงลงต่ำไล่เลี่ยกัน คล้ายกับธงชาติไทยที่กำลังโบกสะบัด และตัวอักษร ท.ทหาร ด้านบน กับ ไม้มลายด้านล่างสีน้ำเงินที่อยู่ตรงกลาง ถูกจัดวางให้มีรูปทรงคล้ายขวานและด้ามขวาน ซึ่งสื่อถึงขวานทอง หรือหมายถึงแผนที่ประเทศไทย

Design By P.Yuyen